Gallery - Kategoria: Kolizje i wypadki - Obraz: Solaris Urbino 8,9 LE - Transdev Frankfurt am Mein - Poznańskie Autobusy